Ce Belgesi

Ana Sayfa » CE Belgelendirme » Ce Belgesi
CE Belgesi

CE BelgesiCE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki

CE Logosu

CE LogosuBelgelendirme çalışmaları tamamlanan ürünlerde CE logosu aşağıda belitilen ölçeklerde kullanılmaktadır.

92/42/EEC Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları Ce Belgelendirme

92/42/EEC Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları Ce Belgelendirme92/42/AT – 92/42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik KAPSAM Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı

90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgelendirme

90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgelendirme90/396/AT – 90/336/EEC Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Bu Yönetmelik;  a) Bundan sonra “cihazlar” diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak

93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Ce Belgelendirme

93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Ce Belgelendirme93/42/AT – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsam: Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, tıbbî cihaz ve aksesuarlarının

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Ce Belgelendirme

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Ce BelgelendirmeAMAÇ VE KAPSAM Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim

95/16/EC Asansör Ce Belgelendirme

95/16/EC Asansör Ce BelgelendirmeASANSÖR YÖNETMELİĞİ  (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan

2006/95/AT Alçak Gerilim Direktifi CE

2006/95/AT Alçak Gerilim Direktifi CE(Belli Voltaj Limitleri Dahilinde Çalışan Elektrikli Cihazlar)-Alçak gerilim direktifi-LVD (low voltage directive) 1973 yılında kabul edilen 2006/95/EEC sayılı Alçak

89/106/EEC Yapı Malzemeleri Ce Belgelendirme

89/106/EEC Yapı Malzemeleri Ce Belgelendirme89/106/EEC sayılı Direktif teknik düzenlemeler, standardizasyon ve yürürlüğe giriş prosedürleri bakımından en karmaşık yeniyaklaşım direktifidir.

98/37/EC Makina Ce Belgelendirme

98/37/EC Makina Ce Belgelendirme98/37/EC sayılı AB’nin Makineler Direktifi’nde, bu direktif kapsamındaki makinelerin karşılamak zorunda oldukları temel gerekler tespit edilmektedir. Sağlık

ce belgesi

ce belgesi Ce Belgesi CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti ’Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır

marka tescil

marka tescilMARKA NEDİR? Marka“Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil,

Diğer Sayfalar : 123

Referanslar