CE İşaretlemesi yapılmadan Agrega satışı yapılmamalıdır.

Agrega ürünlerine CE İşaretlemesi yapılabilmesi için, Başlangıç Tip Deneylerinin yapılması ve ilgili yönetmelik kapsamında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir:

  • Üretim Kontrol Sistemi Kurulması
  • Organizasyon
  • Kontrol İşlemleri
  • Üretim Yönetimi
  • Muayene ve Deneyler
  • Kayıtlar
  • Uygun olmayan ürüne uygulanacak işlemler
  • Üretim Alanlarında Taşıma, Depolama, İyileştirme
  • Taşıma ve Paketleme
  • Personelin Eğitimi

Yukarıdaki konularda gerekli şartlar sağlandıktan sonra yetkili belgelendirme kurumu tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesi ve üretim sistemi ile ürünlerin belgelendirilmesi gerekiyor.  Agrega üreticileri bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi kurulması ve belgelendirilmesi ile Agrega ürünleri için CE İşaretlemesi konusunda taş ocağı işletmelerimizin hizmetindedir.