iso 14001 neden gerekli

5
Ağu

ISO 14001 İçin İstenen Evraklar

ISO belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

-ISO belgesi için istenen evraklar;iso-istenen-evraklari

-Ticaret sicil gazetesi

-İmza Sirküsü

-Vergi Levhası

-Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi

-SSK Çalışan Hizmet Dökümü

evrakları istenmektedir.

5
Ağu

ISO 14000 Serisi Standardlar ve Madde Başlıkları

iso-14001-belgesiISO 14000 Serisi Standardlar 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
ISO 14004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici 
Teknikler İçin Genel Kılavuz
ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
ISO 19011 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 14001:2004 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 
3 Terimler ve tarifler 
4 Çevre yönetim sisteminin şartları
   4.1 Genel şartlar
   4.2 Çevre politikası
   4.3 Planlama 
         4.3.1 Çevre boyutları
         4.3.2 Yasal ve diğer şartlar
         4.3.3 Amaçlar, hedefler ve program/programlar
   4.4 Uygulama ve faaliyetler
         4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki
         4.4.2 Uzmanlık, eğitim ve farkında olma
         4.4.3 İletişim
         4.4.4 Dokümantasyon
         4.4.5 Dokümanların kontrolü
         4.4.6 Faaliyetlerin kontrolü
         4.4.7 Acil duruma hazır olma ve müdahale
   4.5 Kontrol etme
        4.5.1 İzleme ve ölçme
        4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
        4.5.3 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
        4.5.4 Kayıtların kontrolü
        4.5.5 İç tetkik
   4.6 Yönetimin gözden geçirmesi