iso 14001 ohsas 18001

5
Ağu

ISO 14001 İçin İstenen Evraklar

ISO belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

-ISO belgesi için istenen evraklar;iso-istenen-evraklari

-Ticaret sicil gazetesi

-İmza Sirküsü

-Vergi Levhası

-Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi

-SSK Çalışan Hizmet Dökümü

evrakları istenmektedir.

5
Ağu

ISO 14001 Standart Prensipleri

ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİISO_EN_14001
Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır. 

Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. 

Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir. 

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir. 

Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

5
Ağu

ISO 14000 Serisi Standardlar ve Madde Başlıkları

iso-14001-belgesiISO 14000 Serisi Standardlar 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
ISO 14004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici 
Teknikler İçin Genel Kılavuz
ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
ISO 14040 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
ISO 19011 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

ISO 14001:2004 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 
3 Terimler ve tarifler 
4 Çevre yönetim sisteminin şartları
   4.1 Genel şartlar
   4.2 Çevre politikası
   4.3 Planlama 
         4.3.1 Çevre boyutları
         4.3.2 Yasal ve diğer şartlar
         4.3.3 Amaçlar, hedefler ve program/programlar
   4.4 Uygulama ve faaliyetler
         4.4.1 Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki
         4.4.2 Uzmanlık, eğitim ve farkında olma
         4.4.3 İletişim
         4.4.4 Dokümantasyon
         4.4.5 Dokümanların kontrolü
         4.4.6 Faaliyetlerin kontrolü
         4.4.7 Acil duruma hazır olma ve müdahale
   4.5 Kontrol etme
        4.5.1 İzleme ve ölçme
        4.5.2 Uygunluğun değerlendirilmesi
        4.5.3 Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
        4.5.4 Kayıtların kontrolü
        4.5.5 İç tetkik
   4.6 Yönetimin gözden geçirmesi