Kalite El Kitabı kuruluş içinde  Yönetim Kuruluna, bölüm müdürlerine / sorumlularına ve belgelendirme firmasına kontrollü (KONTROLLÜ DOKÜMAN) olarak imza karşılığında dağıtılır. Orijinali Yönetim Temsilcisinde bulunur.

 

Bu kalite el kitabının yeni yayınlanmış, revizyon yapılmış geçerli nüshaları veya sayfaları; revizyon tarihi ve revizyon no.larında gerekli değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından yapılarak ve Genel Müdürün onayından sonra teslim edilir ve eski yayın geri alınarak imha edilir. “Doküman Dağıtım ve Revizyon Kayıtları” 1 yıl ön arşivde, 3 yıl ana arşivde saklanır ve daha sonra imha edilir.

 

Kalite El Kitabı talep edildiğinde Doküman Yayını Formu ile müşterilere, 3. Şahıslara / Firmalara Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin onayı ile dağıtım yapılabilir.

Read More


 

İSO BELGESİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. Şirkete gelen telefonları yanıtlamak,
  2. Dışarıdan arayan kişilerin ilgili kişi yoksa isimlerini ve firmalarını not alıp,ilgili kişiye daha sonra iletmek,
  3. Şirketten aranacak numaraları aramak ve ilgili kişiye bağlamak.
  4. Firmaya gelen ve giden faxları  ilgililere ulaştırmak
  5. Firmaya gelen kargo ve postaları, ilgili kişilere iletmek.
  6. Firmadan gönderilen posta ve kargoların organizasyonunu sağlamak.
  7. Bağlı bulunduğu bölüm müdürünün verdiği görevleri yerine getirmek.
  8. Gerektiğinde diğer bölümlere yardımcı olmak.
  9. Sorumlu olduğu cihazları titizlikle ve itinayla kullanmak.
  10. Fotokopi makinesini kullanmak.

İstenildiği takdirde işe giriş ve 4 aylık maaş bordrolarının tanzimini sağlamak

Read More