ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ; etkili bir iş sürekliliği sistemi kurmak ve yönetmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Belgesi şunlara vurgu yapmaktadır:

 •   Kuruluşun gereklilikleri ve iş sürekliliği yönetimi politikası ve hedeflerini oluşturmasını anlamaya
 •   yıkıcı olayları yönetme kapasitesinin genelinin yönetmek için uygulama ve operasyon kontroller ve ölçüm
 •   İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin performans ve etkinliğinin ölçülmesi e gözden geçirilmesi
 •   Hedefleri ölçme temelinde sürekli iyileştirme

ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı diğer yönetim sistemleri gibi şunları içermektedir.

 • Politika
 • Sorumlulukları tanımlanmış kişiler
 •  Yönetim süreçleri ile alakalı
 • Politika
 • Planlama
 • Uygulama ve operasyon
 • Performans değerlendirme
 • Yönetim gözden geçirme
 • İyileştirme
 • Denetlenebilir kanıtlar sağlayan dokümantasyon
 • Kuruluşla ilgili herhangi iş sürekliliği yönetim süreci

ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemine daha esnek topluluklara katkı sağlayabilir. Geniş toplum ve kuruluşun çevreye etkileri diğer kuruluşlar ile ilgili iyileşme sürecine dâhil edilmelidir.

Not:  E-Fatura Hizmeti Verecek Özel Entegratör Firmalar ISO 22301, ISO 27001 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı

ISO 22301 İş sürekliliği yönetimi standardı, plan, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve sürekli gelişimi belirtir ve oluşma ihtimalini azaltmak, hazırlanmak için,  cevap ve yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirler.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen şartları tipi, boyutu ve örgüt yapısı ne olursa olsun, tüm organizasyonlarda uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu gerekliliklerin uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının İçeriği

1.     Kapsam

2.    Referanslar

3.    Terimler ve tarifler

4.    Kuruluşun içeriği

4.1.Kuruluş ve içeriğini anlamak

4.2.İlgili tarafların beklentileri ve gereksinimlerini anlamak

4.3.İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamını belirlemek

4.4.İş sürekliliği yönetim sistemi

5.    Liderlik

5.1.Liderlik ve taahhüt

5.2.Yönetim taahhüdü

5.3.Politika

5.4.Roller sorumluluklar ve yetkiler

6.    Planlama

6.1.Risk ve fırsatların tanımlanması eylemleri

6.2.İş sürekliliği hedefleri ve ulaşmak için planlar

7.    Destek

7.1.Kaynaklar

7.2.Yeterlilik

7.3.Farkındalık

7.4.İletişim

7.5.Dokümante edilmiş bilgiler

8.    Operasyon

8.1. Operasyonel planlama ve kontrol

8.2.İş etki analizi ve risk değerlendirme

8.3.İş sürekliliği stratejisi

8.4.İş sürekliliği süreçlerinin kurulması ve uygulanması

8.5. Uygulama ve test

9.    Performans değerlendirme

9.1.İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2.İç denetim

9.3.Yönetim gözden geçirme

10.Geliştirme

10.1.            Düzeltici ve önleyici faaliyetler

10.2.            Sürekli iyileştirme

Read More

ISO Belgesi İlkeleri


ISO Belgeleri Genel İlkeleri;

1- Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti

2- Liderlik

3- İnsanların süreçlere katılımı

4- Süreç yaklaşımı

5- Yönetim konusuna sistemli bir yaklaşım

6- Sürekli geliştirme ve ilerleme

7- Karar verme aşamalarında gerçeklere dayalı bir yaklaşım

8- Karşılıklı fayda sağlayan tedarikçi ilişkileri

Yukarıda belirtildiği gibi bu standartlar herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Bu nedenle ISO 9001 standartları jenerik ve uluslarası bir standartlar bütünü olarak kabul edilir. Denetim sırasında üçüncü parti denetçiler bu standartlar temelinde kuruluşu denetler ve kuruluş bu standartları sağlıyorsa ISO 9001 Belgesi almaya hak kazanır.

iso-belgesi-nasil-alinir

Read More


ISO  Belgesi İçin İstenen Evraklar;

 

 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi
 • Ssk Hizmet Dökümü Fotokopisi
 • Eğitime Gireceklerin listesi

Yukarıdaki Evrakların Firmamıza Ulaştırılması Halinde İşlemlere Başlanabilir.

Detaylı Bilgi İçin bizi arayınız; 0312 328 16 32

tesvik-belgesi-icin-istenen-evraklar

Read MoreISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURMANIN YARARLARI:
• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
•  Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
• İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Çalışanların motivasyonunu arttırır.
• Yasal takipleri önler
• Yüksek prestij sağlar

27001-Bilgi-Guvenligi

 

Read More