iso 9001Yenileme:

Sayısal hedeflerimiz yıllık olarak belirlenmekte ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamalar yapılarak uygulanmaktadır. Proses Performansları/Kalite Hedefleri İzleme Tablosunda tanımlanmıştır.

İşletmemizin  sorumluluk ve yetki ile ilgili tüm faaliyetleri kuruluş organizasyonuna uygun olarak yürütülür. Şirketin Organizasyonu, organizasyonda yer alan personeline göre, sorumlulukları ve yetkileri tanımlanmıştır.

 Üst Yönetimi :

Kalite Yönetim Sisteminin planlanması, kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için kalite sisteminin performansını yönetim adına izlemek ve yönetime rapor etmek amacıyla Yönetim Temsilcisi tayin ederek yetki ve sorumluluklarını tanımlamıştır. Yönetim Temsilcisi Organizasyon Şeması üzerinde belirtilmiştir.

İSO 9001 Belgeleri Her sene Yenileme Ve ara Denetim Yapılmaktadır.

Read More


Kalite Politikamızdan da anlaşıldığı gibi işletmemiz müşteri memnuniyetini kuruluş felsefesinin en başında görmektedir. Bu doğrultuda Üst Yönetim; müşteri isteklerinin ve memnuniyetinin belirlenmesi için Yönetim Temsilcisi görevlendirmiştir. Periyodik olarak yapılan anketlerden elde edilen veriler yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir

 

Şirketimizin  Kalite Politikası Yönetim Kurulunun ortak taahhüdü olarak hazırlanır ve onaylanır. Kalite politikamız, Kalite El Kitabının girişinde yer verilmiştir. Bu politikanın sürekliliğini Genel Müdür  ve Yönetim Temsilcisi takip eder.

Kalite Politikası şirket çalışanlarına, duyuru panoları ve eğitimler yolu ile iletilir

Read More