ISO 9001 DOKÜMANTASYON SİSTEMİ

 Birinci seviye dokümanlar, Stratejik Doküman olarak da adlandırılan Kalite politikası, Kalite Hedeflerimiz ve Kalite El Kitabı’dır.

İkinci seviye dokümanlar, Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları ve Prosedürlerdir.

Üçüncü seviye dokümanlar, Destek Dokümanlarıdır. (Formlar, Listeler, Tablolar,)

Dördüncü seviye dokümanlar, Kayıtlar

 KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı, işletmedeki Kalite Sistem Dokümantasyonu’nun birinci seviye dokümanıdır. Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve incelenir, Genel Müdür tarafından onaylanır. İçeriğini, Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Organizasyon Yapısı, şirket faaliyetlerinin ISO 9001:2008 paralelinde kısa açıklamaları, işletmenin Kalite Sistem yapısının kısa özetini oluşturur.

 ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV TANIMLARI, PROSEDÜRLER

Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları, Prosedürler, şirketin Kalite Politikasını eyleme dönüştüren ikinci seviye dokümanlardır. Fonksiyonel birimler arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak, bilgi akışını sağlamak ve Kalite Sisteminin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanır ve yayınlanır. Genel Müdür tarafından onaylanır.

Read More