Yatırım Teşvik Belgesi

 

Yatırım teşvik belgesi, teşvik belgesi, yatırım teşvikleri, yatırım teşvik, yatırımteşvikbelgesi, yatırım teşvik belgesi, ile alakalı en doğru bilgi…

yatirim-tesvik-belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

En hızlı sürede yatırım teşvik belgenizi alıyoruz belge alımları için Zahit danışmanlık hizmetlerini arayabilirsiniz.

İLETİŞİM TEL: +90 555 604 55 45

Ücretsiz ön danışmanlığımız ve projenize uygun planlandırma ile almak istiyorsanız doğru adrestesiniz, yatirimtesvikbelgesi.gen.tr hizmetinizdedir.

Yatırım teşvik belgesi nedir?

 • Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek,ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak amacıyla ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.yatırım teşvik belgesi, teşvik belgesi, yatırım teşvikleri

  yatırım teşvik belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmemektedir;

Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız
hususlarda avantajlar sağlar.

 1. KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları,
 2. Teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar,
 3. Hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları,
 4. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
 5. kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,
 6. Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri
 7. (Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.)

Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir.
Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını
önleyen tedbirlerden oluşur.
Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır.

Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli belgeler, şu şekil de sıralanmıştır
(Kanun ve mevzuata göre değişim gösterebilir)

 • 1.       İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır)
 • 2.       Ticaret Sicil Gazeteleri, (Kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetkisi
 • değişikliğine ait olanlar)
 • 3.       Vergi levhası fotokopisi,
 • 4.       İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları)
 • 5.       Şirket ortaklarının şahsi vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi,
 • 6.       Şirket ortaklarının 3-4 satırlık kısa özgeçmişleri yazısı,
 • 7.       İnşaat harcaması için inşaatın toplam kapalı alanının m2’si,
 • 8.       Yatırım yeri Mülkse tapu fotokopisi, kiralık arsa için 10, bina için 5 yıllık noter
 • tasdikli kira sözleşmesi,
 • 9.       Gelişmiş yörelerde yapılacak tevsi yatırımlarında aynı iş kolunda iki yıldan beri
 • faaliyette bulunduğuna dair Sanayi Odasından alınacak resmi yazı,
 • 10.   Yatırım Organize Sanayi Bölgesinde ise, yer tahsisine ait yazı, tapusu varsa
 • tasdikli sureti, kiralıksa mülk sahibinin imza sirküleri ve tasdikli tapu sureti,
 • 11.   Kapasite raporu, (Tevsi yatırımlarında gereklidir. Oda Tasdikli olacaktır.)
 • 12.   Yatırım Bilgi formu,
 • 13.   Müracaat harcı makbuzu (Merkez Bankasına gelişmiş ve normal yöreler
 • için 400 Yeni Türk Lirası, kalkınmada öncelikli yöreler için 200 Yeni Türk
 • Lirası yatırılacak.)
 • 14.   Vekaletname

Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha
uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dışından sağlanacakyatırım kredilerinin alınması
ve geri ödenmesi,
Teşvik Belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların aynı
sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil,
İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar Damga vergisi ve harçlardan
istisna edilir.
Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar
tarafından uygulanması zorunludur.

Read More