SO 14001, etkili bir Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYS) nasıl gidebiliriz ortaya koyan bir uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, kârlılığı korumakla çevresel etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi göstermek için tasarlanmış; tüm organizasyonun taahhüdü ile, her iki hedeflere ulaşmak için etkinleştirebilirsiniz

166 View

Leave a Comment