ISO 14001 nedir?

Uluslararası ISO 14001 standardı, bir şirketin çevre üzerine olan etkisini kontrol yönetim sistemleri ile ilgilidir.

Bugün çevreye duyarlı bir toplumda, artan basınç, sadece “sözde” ödemek, ancak çevresel konularla ilgili kendi yeşil özlemlerini göstermede inisiyatif göstermek, örgütleri ve sanayi üzerine yerleştirilir.

, Kirliliğin azaltılması hammadde ve enerji israfına ve verimli kullanımının en aza indirilmesi önemli şirket verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltabilir.

Mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdükleri, ISO 14001 Sistem şirketi, yöneticileri ve kovuşturma çalışanları koruyacak.

 

Yaklaşımımız:

  • Şirket ve iyileştirme ve kalite sistem belgelerine sahip alanlara anlaşmanın işleyişini detaylı yorum.
  • Çevre Politikası hazırlanması
  • Hazırlama ve Çevre Yönetimi Kılavuzlar sunumu. Not: Yardım uygulanması halinde verilecek, ancak bu aşamada çoğunluğunu sizin ve personel olacaktır.
  • Çevre Denetimi
  • Çevresel İyileştirmeler
194 View

Leave a Comment