İSO BELGESİ GÖREV TANIMLAR

 1. Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesine yardımcı olmak
 2. Kalite Sistemi içerisindeki sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak
 3. Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak
 4. Bölüm ile ilgili prosedür ve talimatları hazırlamak
 5. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak,
 6. Bağlı olduğu kadro planlamasını ve kaynak planlamasını yapmak
 7. Satın alma faaliyetleri ile ilgili denetlemeleri yapmak
 8. Tedarikçi sözleşmelerini yapmak, sözleşmeleri gözden geçirmek ve uygulamasını sağlamak.
 9. Satın alma hedefleri doğrultusunda satın alma organizasyonunu kurmak ve gerçekleştirmek
 10. Yeni temin edilecek malzeme için tedarikçi tespit etmek veya alternatif tedarikçi bulmak,
 11. Tedarikçilerin kalite sistemi performanslarını değerlendirerek “Onaylı Tedarikçi Listesi” hazırlamak,
 12. Yetersiz olan tedarikçileri onaylı tedarikçi listesinden çıkarmak veya kontrollü alım yapmak,
 13. Tedarikçi performans değerlendirmesini yapmak,
 14. Onaylı tedarikçi listesine girip sözleşme imzalanmış olan tedarikçilere teknik şartnameleri göndermek,
 15. Tedarikçilerden fiyat listelerini temin etmek,
 16. Tedarikçilerden gelen fiyat listelerine göre malzeme taleplerini değerlendirmek, maliyetleri çıkarmak,

Satın alma yapacağı tedarikçiyi seçmek ve Satın alma sipariş formu ile sipariş vermek

 1. Açılmış siparişlerin takibini yapmak.
 2. Tedarikçilerden teklif almak, teklifleri değerlendirmek,
 3. Kuruluş içi kalite tetkiklerinde planlara uyarak tetkik edilmek, tetkikçilere yardımcı olmak, uygunsuzluklar dahilinde kalite iyileştirme planı oluşturarak tetkik planı oluşturarak tetkik kuruluna iletmek, uygunsuzlukları plana uyarak gidermek.
 4. Planlanan eğitimlere katılmak.
184 View

Leave a Comment