ISO yönetim sistemi standartları

Organizasyonlar ve şirketler genellikle sertifikasyon bir gereklilik olmamasına rağmen, ISO yönetim sistemi standartları (örneğin ISO 9001)  Bu standartları uygulamak isteyen için iyi bir sistem kurulması ve şirketleri kalite standartlarına getirilmesidir.

  • sözleşmeli ve idari gereklilik olması
  • müşteri tercihlerini karşılamak için gerekli
  • bir risk yönetimi programı kapsamında düşersen,
  • yönetim sisteminin gelişimi için net bir hedef belirleyerek personeli motive yardımcı olur.
239 View

Leave a Comment