SO, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 31000 gibi yönetim sistemleri standartları da dahil olmak üzere Uluslararası Standartlar, geliştirir. Ama bunlardan herhangi biri için, bu belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler çoğunlukla özel kuruluşlar olan harici belgelendirme kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle, bir şirket veya bir kuruluşun ISO tarafından onaylanmış edilemez

193 View

Leave a Comment