OSGB-2

 

Yasal Mevzuat:

İşverenlerin yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6

İşverenler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla; İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği danışmanlığı ile birlikte sağlık personelini de kapsayan “Tam Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.

 İş güvenliği uzmanı danışmanlık hizmetleri

Mevzuat kapsamında,
Az tehlikeli işyerlerinde C sınıfı,
Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı,
Çok tehlikeli işyerlerinde ise A sınıfı iş güvenliği uzmanından hizmet alınması gerekmektedir.
Bu hüküm kapsamında yasal mevzuat gereklerinin işyerlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla tecrübeli İş güvenliği
uzmanlarımız ile danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyoruz..
İşyeri hekimi danışmanlık hizmetleri,
İlgili yönetmelik hükümlerine göre O.S.G. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işletmelere işyeri hekimliği hizmetleri verilmektedir.
Ayrıca İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği danışmanlığının her ikisini de kapsayan “Tam Danışmanlık” hizmeti verilmektedir.
“Söz verdik, iş güvenliği kültürünü ülke çapında yaygınlaştıracağız!”
274 View

Leave a Comment