Bu zamanlarda Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları Ce Belgelendirme (92/42/EEC) adına oldukça fazla soru soruldu. Bu yazı ile Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları Ce Belgelendirme (92/42/EEC) hakkında merak edilen tüm bu konulara cevap vermeye çalışacağız.

Ce Belgelendirme92/42/AT – 92/42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
KAPSAM
Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.

Aşağıda belirtilen kazanlar ve teçhizat bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,
Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,
Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlarından belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz, v.b. yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar.
Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar.
Yer çekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığı ile devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW’dan düşük cihazlar.
Üretimi devamlılık arz etmeyen; bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

ce belgesi ile alakalı anlatılanlar, ce belgesi almak nedir gibi konulara bakabilirsiniz.

137 View

Leave a Comment