gisareti-gbelgesi
Hazır beton sipariş ederken dikkat edilecek hususlar Hazır betonun siparişi Hazır beton siparişi…
  HAZIR BETON NEDİR: Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral…
G Belgesi iliştirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. …
Ülkemizde bulunan Hazır Beton tesisleri 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ürettikleri hazır beton…
TS EN 206-1 Beton standardı  “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”…
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA OLUP…
G Belgesi Almak isteyen firmalar  Başlangıç Tip Deneylerini ve FÜK (Fabrika Üretim Kontrol) Sistemini…
G Belgelendirmesinin Üreticiye  Sağladığı Faydalar; – Üreticinin Ürününü piyasaya satışında…
Yapı Malzemelerinde  G Belgesi Kapsamına giren Ulusal Standartlarımız aşağıda belirtilmiştir. Sıra…
G İşareti nedir?  CE ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya Satışında arzında zorunlu…
Read More


gisareti-beton

 

G İşareti nedir?  CE ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya Satışında arzında zorunlu olan bir işarettir.

Bilindiği üzere, hazır beton Türkiye’ye çok geç gelmiş ancak çok hızlı bir büyüme içine girmiştir. Yılda 70 milyon metreküpe ulaşan üretim miktarları, betonun yapı malzemesi olarak deprem güvenliği açısından önemi düşünüldüğünde kaliteli beton üretimini gerekli kılmaktadır. Yapılan araştırmalar da deprem yıkımlarının en önemli nedenlerinin başında kalitesiz beton kullanımının geldiğini ortaya çıkarmıştır. Uzun yıllardır hazır beton sektöründe önemli bir belgelendirme ve denetleme boşluğu bulunuyordu. Bu sorunun çözümü için T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1 Temmuz 2010’dan itibaren, başta beton olmak üzere CE kapsamında olmayan yapı malzemelerinde kalitesiz üretimi engelleyecek olan “G İşareti Yönetmeliği”ni yayımlamıştır. Bu yönetmelik sürekli sistem denetimi ve firma denetimlerini öngörmektedir.

G Belgesinin  Faydaları:
– Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
– Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
– Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
– Ürün maliyetlerini düşürür,
– İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
– İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Read More