Sertifika oluşturmak için, belgelendirme için üreticileri tarafından sunulan bir ürün örneği test edilir ve değerlendirilir.  ürünün uygulanan tüm koşulları yerine getirdiğine karar verirse Eğer gönderilen örnekler, ya da sorunları ürün artık tse tarafından onaylı bir sertifika veya bildirim üretimi için bir sertifikasyon işareti uygulamak için üreticinin yetkilendirir. Bir değerlendirme raporunu üreticiye verilir.Üretici bir sertifikasyon işareti ile ürün bültenleri önce,  fabrikada ürünlerin periyodik denetimler Saha Temsilcileri tarafından tamamlandığı Servis Takip başlatmalıdır  .Bu denetimler ürünün ilk değerlendirmenin bir parçası olarak oluşturulan bir Servis Prosedürü açıklanmıştır. Bazı ürünler için, fabrika örnekleri azından yeniden test için seçilir. Belgelendirme üretici istekleri ermesine kadar devam eder ya da bir gereksinimi karşılamak için başarısız olur. Değiştirilmiş ürünün İşareti Taşıması veya onaylanmış kabul yetkilidir önce sertifikalı ürünler değişiklikler değerlendirmek gerekir.

Sertifikasyon için sunulan ürünlerin örneklerinin Ölçme ve değerlendirme tse laboratuarlarında veya tse değerlendirme ve devamlı izleme (bkz. nitelikli laboratuarlarda gerçekleştirilebilir Veri Kabulü Programı dışında laboratuvarlar tarafından yapılan testlerle ilgili daha fazla bilgi için Web sayfası). Sadece tse tüm test ve değerlendirme sonuçlarını gözden geçirir ve ürün belgelendirme için uygun olup olmadığını karar verir.

TSE  olarak belgelendirme için sunulan ürünlerin üreticileri ücretleri ücretler ile finanse edilir. Ücretler yanı Takip Hizmeti için sürekli bakım ücretleri, ilk değerlendirme işlemi için ücret uygulanır.

tse  üreticilerin ilişkili hakları ve sorumlulukları sertifikasyon sürecini başlatmadan önce  çeşitli sözleşmeler detaylandırılmıştır.

291 View

Leave a Comment