İl Adı: BOZCAADA ve GÖKÇEADA İlçeleri

Bulunduğu Bölge: 6.Bölge

Asgari Yatırım Tutarı: 500.000 TL

 

Destek Unsurları :
Genel Teşvik Uygulamaları (Aşağıdaki tabloda yer almayan 1 Milyon TL ve üzeri yatırımlar)

 1. KDV Muafiyeti
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 4. Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları (Aşağıda tabloda yer alan ve asgari yatırım tutarını sağlayan yatırımlar)

 1. KDV Muafiyeti
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Vergi İndirimi
 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 5. Yatırım Yeri Tahsisi
 6. Faiz Desteği
 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 8. Sigorta Primi Desteği

Oranlar ve Teşvik Süreleri

Yatırıma Katkı Oranı %50 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının)
Kurumlar Vergisi İndirimi %90
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl  (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli)
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl
Faiz Desteği (Azami Tutar: 900.000 TL) TL: 7 Puan Döviz:2 Puan

 

Bölgesel Desteklenecek Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları

Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge
1 0121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) 500 Bin TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı  depoculuk 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi 500 Bin TL
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
50   Seracılık 5 dekar

 

209 View

Leave a Comment