Üretici İçin Onaylanmış Kuruluş meselesinde yapılan açıklamalara göz atabilir, Üretici İçin Onaylanmış Kuruluş ile ilgili olarak daha fazla detaya diğer sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Ce belgesi sertifikasıÜreticinin her ürün için mutlaka onaylanmış kuruluşa başvurması gerekli midir? 

Üreticinin, herhangi bir onaylanmış kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE İşareti iliştirdiği durumlar bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyan kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

ce belgesi danışmanlığı açıklamasını yapan makaleyi sizlere sunacağız, ce belgesi konularımıza bir bakabilirsiniz.

144 View

Leave a Comment