SO 14001 yerine etkin bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) için temel unsurlardan bir çerçeve ortaya koyan bir uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, kârlılığı korumakla çevresel etkilerin azaltılması arasındaki hassas dengeyi göstermek için tasarlanmıştır. Tüm örgütün bağlılık ile, hem hedeflerine ulaşmak için etkinleştirebilirsiniz.

ISO 14001 nedir?

  • Genel şartlar
  • Çevre politikası
  • Uygulama ve işlem planlaması
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetler
  • Yönetimin gözden geçirmesi
255 View

Leave a Comment