ISO 9001 süreçleri böylece müşterilerin beklenen kalite almalarının sağlanması, bir şirket olarak dizayn edilmesi gereken asgari standartları belirleyen uluslararası bir standarttır. (ISO 9001 hizmet ve sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini ifade eder

Sürümü sadece bir standart ISO 9001 ISO 9001/2000 ‘dir yana, ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 dayanan bir ayrım olarak kullanılan iken. Geçerli değildir Puanlar hariç tutulabilir ve sonra da artık yerine getirilmelidir. ürünlerini geliştirilen bir firmaya sistem kurulması eğitim verilmesi  iso 9001 belgesini almak icin cok önemlidir.

240 View

Leave a Comment