Neden bir kalitesi ISO 9001 takip etmeli? Müşterileriniz sizin işletmeniz başarısı vardır. Onları tutmak için – ve tatmin edici – Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi onların ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. ISO 9001 yönetim süreçlerine operasyonel ve test sistematik bir yaklaşım için bir çerçeve sunmaktadır. Belgelendirme bağımsız  üçüncü uzmanlık sunar. 2000 ve 2008 revizyon: ISO 9001 arasındaki ana farklar nelerdir? Başlıca Değişiklikler standardın 2000 sürümüne geçiş sırasında meydana gelmiştir. Geçerli kalırlar. 2008 revizyonu tarafından yapılan değişiklikler noktaları açıklığa kavuşturulması daha fazla odaklanmak zaten standart ve yeni gereksinimleri mevcut. ISO 9001 hedefi: birleşik denetimler daha kolay ve tutarlı hale getirmek için 2004: 2008 ISO 14001 ile uyumlu olması için aynı zamanda. olması gerekir.

155 View

Leave a Comment