• Liderlik
  • Halkın katılımı
  • Süreç yaklaşımı
  • Sistem yaklaşımı
  • Sürekli iyileştirme
  • Gerçek dayalı karar verme ve
  • Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri

SGS Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme kuruluşunuzun geliştirmek ve performansını iyileştirmeye yardımcı olacaktır. ISO 9001:2008 belgelendirme sözleşmeleri ve geçerli bir ISO 9001:2008 sertifikası için teklif kuruluşunuzun uluslararası kabul görmüş kalite yönetimi ilkelerini izler olduğunu göstermektedir zaman hizmet kalitesi yüksek düzeyde göstermek için sağlar.

ISO 9001:2008 eğitim portföyü yetenek ve bilinç tüm düzeyleri için kurslar sunan, ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır.

Tam sertifikasyon süreci, ya da kuruluşunuzun hazırlık tanımlamak için standart ISO 9001 KYS karşı bir boşluğu değerlendirmesini yürütmek için Sözleşme bize.

259 View

Leave a Comment