Standartlar ISO 9000 ailesi kalite yönetim sistemleri ile ilgili ve kuruluşlar müşterilerinin ihtiyaçları ve diğer paydaşlar karşılamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır  ürünle ilgili yasal ve mevzuat gereklerini yerine getirirken. Standartlar ISO, tarafından yayımlanan  ve edinilebilir . ISO kalite yönetim sistemlerinin temelleri ile 9000 fiyatlar,  sekiz yönetim ilkeleri de dahil olmak üzere standartlarının ailenin dayandığı. Standardı karşılamak isteyen kuruluşlar yerine getirmek zorunda olduğu şartları ile ISO 9001 fiyatlar.

172 View

Leave a Comment