Kişisel Koruyucu Ce Belgelendirme (89/686/EEC) hakkında için yapılan yorumlara bakabilir, Kişisel Koruyucu Ce Belgelendirme (89/686/EEC) ile ilgili olarak daha çok detaya sitemizden ulaşabilirsiniz.

ce belgesi sertifikası89/686/AT – 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
KAPSAM

Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve EK-I’ de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Bu kapsam dışı ürünler şunlardır:

Özellikle, güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının veya kanun ve düzenin korunmasında görevli kişilerin kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş kişisel koruyucu donanımlar (Miğfer, kalkan vb.)
Nefsi müdafaa için üretilen KKD’ler (bayıltıcı spreyler, kişisel saldırıya karşı caydırıcı silahlar vb.),
Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD’ler;

              1. Olumsuz atmosferik koşullar (Başlık, mevsimlik giysi, ayakkabı, şemsiye vb.),
2. Islanma ve su (Bulaşık eldivenleri vb.),
3. Isı (eldiven vb.),

Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması
amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayan KKD’ler,
İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri.

ce belgesi danışmanlığı ile ilgili olarak anlatılanlar, ce belgesi fiyatı nedir ne işe yarar gibi konulara bakabilirsiniz.

144 View

Leave a Comment