osgb85

 

Bu kapsamda verilen hizmetler;

– İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre sertifikalı  İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) ile hizmet verilmesi.

– İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, sertifikalı işyeri hekimi ve sağlık personeli ile hizmet verilmesi.

– İşyeri faaliyetleri, sağlık ve çevre risk analizlerinin yapılması,

– Çalışanlara oryantasyon, Çevre ve İSG bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin verilmesi,

– İşyerinde çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu  (ÇİSG) oluşturulması,

– Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması,

– Çalışanlara yaptıkları işe uygun sağlık raporlarının verilmesi.

– Çalışanların yaptıkları işle ilgili KKD’lerin tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi,

– İşyeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası, ramak kala kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması,

– İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması,

– Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması,

– Acil durum  müdahale planları yapılması, acil durum  müdahale ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması,

– Acil durum  müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,

– İşyerine ve yapılan işe uygun çevre, trafik ve iş güvenliği uyarı levhalarının tespit edilmesi ve konulması,

– İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması,

– Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması,

– Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,

– İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması,

– Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre işverene danışmanlık yapması öngörülmüştür.

249 View

Leave a Comment