Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kaydı bir kalite yönetim sistemi, ISO 9000 serisi olarak kabul edilmiş bir standarda göre değerlendirilir hangi resmiyet süreçtir.

Bu kalite yönetim sistemi uygulamaya konmuştur sağlamak için kuruluşun dokümante kalite yönetim sistemi ve tesisi devam eden denetimler yorum içerir ve etkilidir.

Birçok durumda, bir kalite yönetim sistemi uygulamak iyileştirmeleri tanımlamak ve yatırım değerini maksimize etmek, boşa zaman ve çaba azaltmak için işlemleri değiştirilmesi demektir.

Bir kalite yönetim sistemi kullanarak bugünün global pazar yerinde bu değeri ulaşmada önemli bir bileşenidir.

CGSB Kalite Yönetim Sistemi Tescil değerlendirmesi kurumunuzun kalitesini arttırmak ve göstermek için açık, kabul süreci sağlar. Bu sizin kalite sisteminin çalıştığını ve sürekli müşteri özelliklerini karşılamak üzere mal ve hizmet sağlayabilir doğrulamaktadır.

Read More


iSO 22000 – Gıda güvenliği yönetim sistemleri

ISO 22000 nedir?

ISO 22000 gıda zincirindeki bir kuruluşun gıda insan tüketimi esnasında güvenli olmasını sağlamak için gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yeteneğini gösterme ihtiyacı bir gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu gıda zincirinin herhangi bir yönünde yer alan ve sürekli olarak güvenli ürünler sunmak sistemleri uygulamak istiyorsanız, hangi boyutu ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için geçerlidir. ISO 22000 herhangi gereklerinin karşılanması araçları iç ve / veya dış kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilebilir.

ISO 22000, bir kuruluşun etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir:

  • planlamak, uygulamak işletmek, bu ürünler sunmayı hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sistemi sürdürmek ve güncellemek, kullanıma göre tüketici için güvenli
  • uygulanabilir yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uyum göstermek
  • müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, değerlendirmek ve değerlendirmek müşteri ihtiyaçlarını ve gıda güvenliği ile ilgili bu karşılıklı mutabık kalınmış müşteri gereksinimlerine uygunluğu göstermek
  • etkin gıda zincirinde onların tedarikçileri, müşterileri ve ilgili taraflara gıda güvenliği konularında iletişim
  • kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uygun olması
  • ilgili taraflara bu tür uygunluğu göstermek
  • dış bir organizasyon tarafından kendi gıda güvenliği yönetim sisteminin sertifikasyonu veya tescili talep, veya ISO 22000’e uygun bir öz-değerlendirme veya kendinden beyanda
Read More