Uluslararası kabul gören ISO 9001 standardı geneldir. Bu bir ürün standardı değil, ancak herhangi bir üretim ya da hizmet sektörü için geçerli. Standardizasyon (ISO) Uluslararası Örgütü tarafından düzenlendi, hedefini kalite yönetim sistemleri için uluslararası ihaleler ayarlamaktır.
 
Anahtar özellikler 
Standart kalite üzerinde bir etkiye sahip bir kuruluş süreçleri için geçerlidir. Bu sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetini ön planda.
Standart ana maddeleri şunlardır:
 • Kalite yönetim sistemi
 • Yönetim sorumluluğu
 • Kaynak yönetimi
 • Ürün gerçekleştirme
 • Ölçme, analiz ve iyileştirme
 
ISO 9001 revizyonu altında
ISO 9001:2008 standardının güncel sürümünü ve sadece küçük değişiklikler ile 2008 sonbaharında yayınlandı.
Buradan nereye gideceğiz?
Üçüncü taraf belgelendirme için, standardın şartlarına uygun etkin bir kalite yönetim sistemi uygulamak gerekiyor. İlk adım elde etmektir sertifikasyon yol .
Read More


iSO 22000 – Gıda güvenliği yönetim sistemleri

ISO 22000 nedir?

ISO 22000 gıda zincirindeki bir kuruluşun gıda insan tüketimi esnasında güvenli olmasını sağlamak için gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yeteneğini gösterme ihtiyacı bir gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu gıda zincirinin herhangi bir yönünde yer alan ve sürekli olarak güvenli ürünler sunmak sistemleri uygulamak istiyorsanız, hangi boyutu ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için geçerlidir. ISO 22000 herhangi gereklerinin karşılanması araçları iç ve / veya dış kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilebilir.

ISO 22000, bir kuruluşun etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir:

 • planlamak, uygulamak işletmek, bu ürünler sunmayı hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sistemi sürdürmek ve güncellemek, kullanıma göre tüketici için güvenli
 • uygulanabilir yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uyum göstermek
 • müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, değerlendirmek ve değerlendirmek müşteri ihtiyaçlarını ve gıda güvenliği ile ilgili bu karşılıklı mutabık kalınmış müşteri gereksinimlerine uygunluğu göstermek
 • etkin gıda zincirinde onların tedarikçileri, müşterileri ve ilgili taraflara gıda güvenliği konularında iletişim
 • kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uygun olması
 • ilgili taraflara bu tür uygunluğu göstermek
 • dış bir organizasyon tarafından kendi gıda güvenliği yönetim sisteminin sertifikasyonu veya tescili talep, veya ISO 22000’e uygun bir öz-değerlendirme veya kendinden beyanda
Read More