Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için  gerekli olan kaynakları “Yönetim Sorumluluğu” maddesi kapsamında tanımlamış ve bu kaynakları sağlamaktadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI

          Mevcut durumdan, saptanmış hedeflere ulaşabilmek için izlenecek politikanın, uygulanacak yöntemlerin, kullanılacak kaynakların belirlenip, yapılacak çalışmaların ortaya konulması eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi nun Eğitim Sistemi’ni oluşturmaktadır. Eğitim ihtiyaçları Her yıl Aralık ayı başında tüm bölüm sorumluları Kalite Yönetim Temsilcisine bir sonraki yıl için eğitim ihtiyaçlarını yazılı olarak bildirirler. Tespit edilen eğitim ihtiyaçlarının firmamız bünyesinde yapılıp yapılamayacağına Kalite yönetim temsilcisi ve Genel müdür ile birlikte karar verir, eğitim planını hazırlanır

Read More