daha önce de iso 9001 belgesi ne demek hakkinda bildiklerimizi ziyaretçilermizle paylasmistik. bu alanda çok uzun zamandir faaliyet gösteren bir sirket de iso 9001 danısmanlık firmaları. iso 9001 belgesi alma tarzi ürünleri bu firmadan temin edebilirsiniz.
iso 9001 alan belediyeler ile ilgili elestrilerin yorumlarinin|görüslerin} , açiklamalarin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 belgesi kursları nedir seklindeki sorularin yanitlarini veya vermeye çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan biri haline gelmis ucuz iso 9001 belgesi
ile ilgili yorumlar bu adreste. iso 9001 kalite yönetim sistemi ile alakali yazarlarimizin yorumlari ile daha fazlasini burdan bulabilirsiniz.daha önce iso belgesi yenileme adina bildiklerimizi ziyaretçilermizle paylasmistik. iso 9001 kaç para da bu sektörde faaliyet gösterenler içinde bulununuyor. iso 9001 belgesi veren firmalar istanbul gibi ihtiyaçlari bu sirketten temin edebilirsiniz.
iso 9001 belgesi fiyatı hakkinda kullanici görüslerinin|görüslerin} ve bilgilerin bulundugu bölümümüze göz atabilirsiniz. Ayrica iso 9001 nasıl alınır nasil bir seydir seklindeki meselelerin çözümünü de aradik.
Bugünlerde gündeme gelen iso 9001 danısmanlık firmaları hakkinda yorumlar bu makalede. iso 9001 belgesi kimlere verilir ile alakali ziyaretçilerimizin yaklasimlari ile çok daha fazlasini bu adreste görebilirsiniz.tse belgesi  İlgili bölümler “D.Ö.F. İstek Formu”nda belirtilen eksikliklerin yapılması doğrultusunda gerekirse düzenledikleri iyileştirme planlarının kopyasını beş (5) iş günü içinde Tetkik Kuruluna iletir.

     Tetkik Kurulu, kendisine verilen iyileştirme planını belirtilen işlem tamamlanma tarihini esas alarak, kayda alır.

     Yapılan tetkik sonunda hazırlanan İç Tetkik Raporu Yönetim Temsilcisi tarafından, bölüm müdürü/sorumlusu ve Genel Müdüre en geç bir hafta içerisinde bildirilir. Tetkik Raporunda;

 • Tetkikte tespit edilen durum,
 • Tespit edilen uygunsuzluklar,
 • Düzeltici İşlemler,
 • Tetkike katılan tetkikçiler,

yer alır.

      Tetkik edilen bölüm müdürü/sorumlusu, tetkik raporunda belirtilen uygunsuzlukları ve düzeltici işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlamakla yükümlüdür.

   Tetkik Kurulu, tamamlanan düzeltici işlem faaliyetini zamanlamasına uyarak tekrar “Takip Tetkiki” ve değerlendirme yapar. Sonuç tatmin edici ise uygunsuzluklar kapatılır; tatmin edici değil ise ek termin vererek tetkiklerini sürdürür.

     Düzeltici işlemler, önem sırasına göre tasnif edilir, sistem açısından önemli olanlara öncelik verilerek, düzeltme işlemleri üzerinde hassasiyetle durulur ve sistem oturuncaya kadar plansız tetkiklere devam edilir.

Belirlenen uygunsuzluklar ile ilgili bölüm müdüründen/sorumlusundan, Genel Müdüre kadar bütün bölüm müd./sor. uygunsuzluğun giderilmesi için her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.

Read More


bundan önce de iso 9001 istanbul hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. bu alanda uzun süredir faaliyet gösteren bir kurulus da iso 9001 iso kalite. iso 9001 belgesi eğitimi gibi ihtiyaçlari bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 belgesi başvuru formu ile ilgili yorumlarin görüslerinin|görüslerin} , örneklerin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Ayrica iso 9001 belgesi veren firmalar ankara nedir gibi sorulanlarin yanitlarini ve vermeye çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus olan iso 9001 kırsehir ile alakali tanimlar bu incelemede. iso 9001 fiyat hakkinda ziyaretçilerimizin yorumlari ve daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.  iso belgesi Tetkikçiler yaptığı tetkikler sırasında tarafsız kalmak zorundadır ve tetkik edilen birimleri lüzumsuz maliyet artışına sebep olacak yaptırımlara zorlamamalıdır.

   Tetkik kurulu tarafından Kalite Sisteminin oluşturulan Yılı İç Tetkik Planı”na göre en az yılda 1 defa olmak üzere genel tetkik uygulanır.

  Yıllık İç Tetkik Planı,

 • Yılı İç Tetkik Planı Formu” kullanılarak Tetkik Kurulu tarafından hazırlanır ve  Genel Müdüre onaylatılır
 • Yılı İç Tetkik Planı” en yakın tetkik tarihinden 10 gün önceden ilgili bölüm müdürlerine ve sorumlularına iletilir.

    İlgili bölüm müdürleri ve sorumlularıyla tetkik günü tetkik açılış toplantısı yapılır.

      Tetkik açılış toplantısında; tetkikin hedefleri ve kapsamı, tetkikin yapılacağı bölümler, tetkikçilerin inceleyeceği hususlar, uygulanan ISO 9001:2008 kalite sistemi standardı veya daha önceki tetkik raporları, incelenerek gerekli bilgi akışı sağlanır ve varsa ihtiyaçlar belirlenerek tedbirler alınır.

    Tetkik yapılacak bölüm müdürleri ve sorumluları:

 • Bölümündeki personele tetkikin amacı ve kapsamı konusunda bilgi verir.
 • Tetkikin amacına ulaşılması için tetkikçilere her türlü kolaylığı sağlar.
 • Tetkikçilerin gerekli dokümanlara ve kayıtlara ulaşmasını temin eder.
 • Tetkik sonucunda belirlenen eksiklikleri gidermek için düzeltici faaliyetleri devreye sokar ve belirlenen süre içerisinde düzeltici işlemleri tamamlar.
 • Tetkiklere yardımcı olacak bölüm kılavuzunu belirler.

   Tetkikte yapılan tüm incelemeler dokümante edilir. Uygunsuzluklar, ISO 9001:2008 standardı na göre belirlenir.

    Tetkik sonunda, yanlış anlamaları gidermek, tetkik sonuçlarını gözden geçirmek, uygunsuzlukları ve gerekli düzeltici işlemleri görüşmek, bunlara ilişkin zaman tespiti yapmak ve geleceğe yönelik tavsiyelerde bulunmak, bölüm müdürü/sorumlusunun görüş ve düşüncelerini almak üzere bir Tetkik Kapanış toplantısı yapılarak tetkik sonuçları bölüm müdürü/sorumlusuyla imza altına alınır.

Uygunsuzluk görülen bölümün mevcut eksikleri tamamlaması için, “D.Ö.F. İstek Formu” doldurulur.

Read More


daha önceki yazilarimizda da iso 9001 nedir ne işe yarar ile alakali makaleler paylasmistik bu sektörde uzun süredir faaliyet gösteren bir firma da iso 9001 başvuru formu. iso 9001 standartları tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 belgesi fiyatları ile alakali elestrilerin görüslerinin|görüslerin} , açiklamalarin yer ettigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 belgesi almak tanimi nedir seklindeki konularin çözümünü de aradik.
Son zamanlarin popüler konularindan olan iso 9001 belgesi ne işe yarar hakkinda yorumlar yazida. iso 9001 kalite için ziyaretçilerimizin yaklasimlari ile çok daha fazlasini burada bulabilirsiniz.ıso belgesi nasıl alınırAMAÇ

Kuruluş, iç tetkiklerin organize edilmesi için prosedür oluşturulmasıdır.

UYGULAMA ALANI

Prosedür, iç tetkiklerde uygulanır.

SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yürütülmesinden Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, İmalat Sor, Satınalma Sor.  Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, sorumludur.

 TANIMLAR

 Kalite Sistem Tetkiki : Dokümante edilmiş kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız incelenmesidir.

 Tetkik Kurulu : Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, İmalat Sor’dan oluşur.

 Tetkikçi : Bir kalite sistem tetkikinin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesinde görev alabilecek nitelikte ve yetkide olan ki

Bölüm Kılavuzu : Bölüm müdürü veya sorumlusu tarafından, tetkik süresince tetkikçilere eşlik etmek, bulunan uygunsuzlukları teyit etmek, ortaya çıkan problemleri gidermek ve tetkikçilere programa uyma konusunda yardımcı olmakla görevlendirilmiş kişilerdir.

Takip Tetkiki : Bir önceki tetkikte tespit edilen hataların giderildiğinden ve başka hataların meydana gelmediğinden emin olmak için yapılan sistematik ve tarafsız incelemedir.

   Uygunsuzluklar : Kalite sistem elemanlarının mevcut olmaması veya belirtilen şartlardan sapmasıdır.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

İç Tetkik Planı

İç Tetkik Raporu

İç Tetkik

Prosedür

Kuruluş kalite sisteminin kurulmasının ve yürütülmesinin tetkiki Tetkik Kurulu sorumluluğundadır.

Tetkikçiler, ISO 9001:2008 Kalite Sistemi ve Kuruluş İçi Kalite Tetkikçi eğitimi almış olan kişiler arasından, seçilir. Tetkikçiler tetkiki yapılan bölümün faaliyetlerinden bağımsız olan elemanlardır.

ISO Belgesi Alımlarımda Firmamız Anahtar Teslim İşlem Yapmaktadır. 

 

  ISO GEREKLİ EVRAKLAR

 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküsü Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi
 • Ssk Hizmet Dökümü Fotokopisi
 • Eğitime Gireceklerin listesi

 

Read More


daha önce de iso 9001 cezası ile alakali yazilar paylasmistik bu sektörde uzun süredir hizmet veren bir sirket de iso 9001 almak istiyorum. iso 9001 nedir ne işe yarar tarzi ürünleri bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 ne demek hakkinda elestrilerin görüslerinin|görüslerin} , örneklerin yer aldigi bölümümüze defa bakabilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 belgesi maliyeti tanimi nedir seklindeki konularin çözümünü veya isledik.
Bu zamanlarda yayginlasan iso 9001 belgesi alma sartları hakkinda fikirler burada. iso 9001 kırsehir ile alakali yazarlarimizin girisleri ve dahasini bu adreste bulabilirsiniz. 

    iso belgesi fiyatı  .Her bölüm müdürü kendi ön arşivinde oluşan içinde bulunduğu yılın kayıtlarını bir sonraki yılın aralık ayında  genel arşive teslim eder. (Örn: 2010 yılı kayıtları, 2011 yılının aralık ayında arşive teslim edilecektir.)

   .Genel arşive giren kayıtlar, kayıt kontrol listesinde belirtilen sürelerde saklandıktan sonra imha edilir.

.Kuruluşta kayıtların düzenli olarak yazılması, muhafazası, gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak için aşağıdaki işlemler uygulanır.

     Kayıt Arşivinin Oluşturulması :

Arşiv oluşturmak amacıyla kayıtların yazıldığı bölümlerde kayıt grupları için kontrol listesindeki numara ve isimlerle ayrı ayrı klasörler açılır. Kayıtlar bu listedeki numaralar ve isimlerle takip edilir, aranır. Yeni kayıtlar bu numaralar ve isimlere göre dosyalanır.

           .Kayıtların saklanması :

Kayıtlar toza, aşırı güneş ışığına, rutubete karşı korunmuş olan arşivlerde bölümlere ayrılmış raflarda saklanır.

Bilgisayar ortamında bulunan kayıtların saklanması, aylık yedek alınarak sağlanmaktadır.

Kayıtlarının genel arşivde takibi :

 • Kayıtlar (ön arşivleme süresi dolan) ilgili bölüm müdürleri veya sorumluları tarafından Yönetim Temsilcisine teslim edilir.
 • Yönetim Temsilcisi arşive teslim edilen kayıtları “Arşiv Kayıt Formu”na kaydeder .

Aksi belirtilmedikçe bütün kayıtlar ilgili bölümlerde en az bir yıl saklanır.

.Genel Arşive kayıtlar her yılın aralık ayı içerisinde teslim edilirler.

          .Kayıtların imhası yırtma yolu ile yapılır

Read More


bundan önce de iso 9001 iso kalite adina bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. bu sektörde yillardir hizmet veren bir kurulus da iso 9001 fiyatları. iso 9001 almak tarzi ürünleri bu kurumdan alabilirsiniz.
iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi ile alakali yorumlarin görüslerinin|görüslerin} , tanimlarin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Ayrica iso 9001 eğitimleri tanimi nedir seklindeki meselelerin çözümünü veya aradik.
Son zamanlarin popüler konularindan biri haline gelmis İso 9001 belgesİ ile alakali bilgiler burada. iso 9001 kurtları ile alakali kullanicilarimizin yorumlari ve bunla beraber daha fazlasini burada görebilirsiniz.iso 9001 fiyatıAMAÇ

’nin kalite yönetim sisteminde yer alan kayıtları tanımlamak, bu kayıtların uygulanmasını ve güvenilir bir kayıt yapısının varlığını kontrol edecek bir prosedür oluşturmaktır.

UYGULAMA ALANI

Prosedür, kuruluşta oluşan ve kullanılan kayıtların kontrolünde uygulanır.

SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi,Müşteri Temsilcisi, İmalt Sor, Satınalma Sor. Muhasebe İdari İşler Sorumlusu, Sekreter sorumludur.

ANIMLAR

Kayıt : Kalite sisteminin uygulanması sonucunda doldurulan kalite formları, yazılan protokoller, kalite toplantı tutanakları ve kalite kontrol raporları v.b. gibi sonuçları gösteren evraklardır.

Kayıtları, kalite dokümanlarından ayırmak için en basit kriter şudur.

Okunan evrak dokümandır.

-Üzerine yazı yazılan (İçi doldurulan) evrak kayıttır.

Kayıtlar asla değiştirilemez, çünkü belli bir andaki fiili kalite sonuçlarını göstermektedir.

  Kayıtların tanımlanması: Tanımlama, kayıtların ilgili olduğu kuruluş içi bilgilerle müşteriye ait dış bilgileri birbirleri ile ilişkilendirmektir.

Kayıtların kontrolü: Kontrol, kuruluşun kendi spesifikasyonu ile müşteri spesifikasyonunu karşılaştırmak, birini diğerine çevirebilmek veya bir spesifikasyonu öteki spesifikasyonun diline çevirmek ve sonuç olarak kayıtların içerdiği bilgilerin resmen kontrol edilmesidir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

              5.1.Kayıt Kontrol Listesi

              5.2. Arşiv Kayıt Formu

 PROSEDÜR

              6.1.Kayıtlar kuruluşun kalite başarısının ispatı, delilidir. Bu nedenle değerli evraklardır. (Özellikle üründen gelen cezai sorumluluk açısından). Bu nedenle derlenmesi, tasnifleri, arşivlenmesi, muhafazası, tekrar elde edilebilir olması ve hizmete sunulması kuruluş için hayati öneme sahiptir.

             6.2.Kayıtların üzerleri tipex veya benzeri şekilde kapatılarak yeni yazılar yazılmaz. Değerin üzeri çizilerek doğru olan değer yanına yazılır.

           6.3.Kayıtların tutulmasında kurşun kalem ve benzeri silinebilir kalemler kesinlikle kullanılmaz.

           6.4.Faks yolu ile (faks kağıdı – eski tip) gelen kayıtlar fotokopi çekilerek arşivde saklanır.

Read More


önceki yazilarimizda da iso 9001 belgesi eğitim hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. bu alanda uzun süredir hizmet veren bir firma da iso 9001 maliyeti. ucuz iso 9001 belgesi
gibi ürünleri bu sirketten alabilirsiniz.
iso 9001 belgesi nedir ile alakali elestrilerin görüslerinin|görüslerin} , örneklerin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Ayrica iso 9001 sertifikası nedir seklindeki sorulanlarin cevaplarini ve aradik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus iso 9001 belgesi fiyat ile alakali tanimlar bu incelemede. iso 9001 kalite belgesi sorgulama ile alakali kullanicilarimizin girisleri ile daha fazlasini burdan görebilirsiniz.daha önce iso 9001 belgesi başvurusu ile ilgili yazilar yazmistik iso 9001 belgesi cezaları da bu sektörde hizmet verenler içinde yer aliyor. iso 9001 belgesi alma gibi ihtiyaçlari bu sirketten alabilirsiniz.
iso 9001 belgesi almak için ile alakali kullanici görüslerinin|görüslerin} , örneklerin bulundugu bölümümüze defa bakabilirsiniz. Ayrica iso 9001 fiyatı nasil bir seydir seklindeki sorulanlarin yanitlarini da arastirdik.
Bugünlerde gündeme gelen iso 9001 belgesi fiyatları hakkinda yorumlar burada. iso 9001 belgesi logosu ile alakali ziyaretçilerimizin girisleri ve bunla beraber çok daha fazlasini burada görebilirsiniz.İzleme ve Ölçme :

Müşteri Memnuniyet ve Beklenti Anketleri yapılmakta sonuçları YGG’de değerlendirilmektedir.

Kuruluş içi kalite tetkikleri ilgili plan doğrultusunda bağımsız ve eğitim almış tetkikçiler tarafından gerçekleştirilip raporlanmaktadır.

Proses Performansları İzleme Tablosu 

Uygun olmayan ürün- hizmet kontrolü ile ilgili prosedür oluşturulmuştur.

Veri analizleri; satış ciroları, müşteri memnuniyeti,düzeltici ve önleyici faaliyetler ve tedarikçi performanslarını içermektedir.

Kalite hedefleri,tetkik sonuçları,veri analizi,düzeltici ve önleyici faaliyetler,YGG kullanılarak kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilmektedir.

Düzeltici ve Önleyici faaliyetler başlatılmakta etkinlikleri değerlendirilmektedir.

Düzeltici faaliyet prosedürü :

Önleyici faaliyet prosedürü  : 

Read More


daha önce iso 9001 adina bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. iso 14001 da bu alanda faaliyet gösterenler arasinda yer aliyor. iso 9001 tarzi ürünleri bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 ile ilgili yorumlarin görüslerinin|görüslerin} ve tanimlarin yer ettigi bölümümüze defa bakabilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 nedir gibi konularin çözümlerini de vermeye çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus standart hakkinda bilgiler burada. ISO ile alakali ziyaretçilerimizin yorumlari ile daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.Ürün hizmet gerçekleştirmenin planlanması :

Kuruluş hizmet gerçekleştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamaktadır.

PR.06 Üretim Planlama Prosedürü

SŞ.02 Üretim Prosesi Süreç Şeması

Müşteri ile ilişkili prosesler :

SŞ.01 Satış Prosesi Süreç Şeması

Satınalma :

SŞ.03 Satınalma Prosesi Süreç Şeması

 bünyesinde satın alınan hammadde-ekipman ve malzemeler Satınalma Sorumlusu kontrolü ve onayı ile kullanılmaktadır.

Satınalma dokümanlarında satınalınan hammadde-ekipman ve malzemelerin özelliklerine ait bilgiler mevcuttur.

Satınalınan hammadde-ekipman veya malzemeler ile ilgili herhangi bir problemle karşılanıldığında temin edildiği firma ile irtibata geçilerek teknik destek alınmaktadır.

Read More


önceki yazilarimizda da iso 9001 veren kuruluşlar adina bildiklerimizi ziyaretçilermizle paylasmistik. iso 9001 belgesi da bu alanda faaliyet gösterenler içinde bulununuyor. iso 9001 fiyat tarzi ihtiyaçlari bu sirketten satin alabilirsiniz.
iso 9001 kaliyet yönetim belgesi fikirlerin yorumlarinin|görüslerin} , örneklerin yer ettigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunla beraber iso belgesi yenileme nedir gibi sorularin yanitlarini ve vermeye çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan olan iso 9001 belgesi fiyat hakkinda elestriler bu incelemede. iso 9001 belgesi nereden alınır hakkinda ziyaretçilerimizin yaklasimlari ve bunla beraber çok daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.bundan önce de iso 14001 ile ilgili yazilar yazmistik iso 9001 da bu alanda hizmet verenler içinde yer aliyor. standart tarzi ürünleri bu kurumdan alabilirsiniz.
OHSAS 18001 kullanici görüslerinin|görüslerin} , tanimlarin yer ettigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunun yaninda standart nedir gibi sorularin cevaplarini ve bulmaya çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus iso 9001 hakkinda elestriler bu makalede. ISO ile ilgili kullanicilarimizin yaklasimlari ile daha fazlasini burada bulabilirsiniz.önceki yazilarimizda da iso 9001 hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. ISO da bu sektörde faaliyet gösterenler arasinda bulununuyor. OHSAS 18001 gibi ihtiyaçlari bu kurumdan satin alabilirsiniz.
ISO ile alakali yorumlarin görüslerinin|görüslerin} ve tanimlarin bulundugu bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunun yaninda ISO nedir gibi sorulanlarin cevaplarini da arastirdik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus olan OHSAS 18001 ile iliskili bilgiler bu adreste. standart ile alakali kullanicilarimizin yazilari ile çok daha fazlasini burdan görebilirsiniz.daha önce standart adina bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. standart da bu sektörde hizmet verenler arasinda yer aliyor. standart tarzi ihtiyaçlari bu kurumdan alabilirsiniz.
belgesi elestrilerin görüslerinin|görüslerin} , açiklamalarin yer aldigi bölümümüze kere bakabilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 nedir gibi sorularin cevaplarini da bulabilirsiniz.
Bugünlerde popülerlesen belgesi ile ilgili elestriler burada. iso 9001 için kullanicilarimizin yazilari ile çok daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.Kuruluş, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan personelin eğitim,öğretim,beceri ve deneyim açısından yeterliliği sağlanmaktatır. 2012 yıllık eğitim planı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.PL.01

Kuruluş verilen hizmetin şarlarına uygunluğun sağlanması için ihtiyaç duyulan alt yapıyı sağlamakta ve sürdürmektedir.

Kuruluş verilen hizmetin uygunluğunun sağlanması için ihtiyaç duyulan uygun ortamı sağlamıştır.

Read More


Yönetimin Taahüdü :

Üst yönetim, kalite politikası oluşturarak, kalite hedefleri koyarak  yönetimin gözden geçirmesini yaparak,  kalite yönetim sisteminin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamaktadır.

 

Müşteri Odaklılık:

Kuruluş müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri şartlarının belirlenmesi ve bunların gereklerinin yerine getirilmesi için Müşteri Memnuniyet ve Beklenti Anketleri düzenlemekte sonuçları YGG’de değerlendirilmektedir.

 

Kalite Politikası :

Üst yönetim, kuruluş kalite politikasını standartın öngördüğü şekilde oluşturmuştur.

(KEK)

 

Planlama :

Kalite hedefleri 2012 yılı için belirlenmiş olup PL.03’de tanımlanmıştır

 

Sorumluluk Yetki ve İletişim :

Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmıştır (Yönetim Temsilcisi görev,yetki ve sorumlulukları). Üst Yönetim, Yönetim Temsilcisini belirlemiştir. İç iletişim duyuru panoları, YGG, eğitimler, iç yazışmalar ile sağlanmaktadır.

 

Yönetim Gözden Geçirmesi :

Üst yönetim kalite yönetim sisteminin etkinliğini yılda en az bir kez gözden geçirmektedir. YGG Toplantısı’nın 25.02.2012 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

 

Read More


daha önce iso 9001 almak adina bildiklerimizi ziyaretçilermizle paylasmistik. bu sektörde uzun süredir hizmet veren bir kurulus da iso 9001 belgesi için gerekli belgeler. iso 901 belgesi formaları gibi ihtiyaçlari bu kurumdan temin edebilirsiniz.
iso 9001 firmaları hakkinda yorumlarin yorumlarinin|görüslerin} , örneklerin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 alma şartları tanimi nedir seklindeki sorularin yanitlarini veya bulabilirsiniz.
Bu zamanlarda popülerlesen iso 9001 belgesi nasıl alınır hakkinda elestriler yazida. iso 9001 kalite ile alakali ziyaretçilerimizin yaklasimlari ve bunla beraber daha fazlasini burada görebilirsiniz.Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler ve organizasyondaki uygulamaları belirlenmiştir.Prosesler arası etkileşim kalite el kitabında tanımlanmıştır.Proses Performansları PL.03 ile izlenmekte ve analiz edilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu, kalite politikası,kalite hedefleri,standartın öngördüğü prosedürler(Doküman Kontrolü PR.01,Kayıtların Kontrolü PR.02…)ve diğer kalite kayıtlarını içermektedir.Doküman Kontrolü için prosedür oluşturulmuş, dokümanların yayını,revizyon durumu,dağıtımı ve güncelliğini yitirmiş dokümanların sistemden kaldırılması tanımlanmıştır(PR.01). Kayıtların Kontrolü için prosedür oluşturulmuştur

Read More

1 2 3 5