iso 17025 Belgesi ISO 17025 Akreditasyon Belgesi Danışmanlık  

ISO 17025 akreditasyon belgesi standardının ilk baskısı 1999’da EN 45001’in tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. ISO 17025 belgesi standardı bir yönetim sistemine sahip olmak isteyen yaptıkları deney ve kalibrasyonların yeterli ve sonuçlarının geçerli olduğunu göstermek isteyen laboratuarlar için genel şartları açıklar. Deney ve kalibrasyon sonuçlarının uluslararası arenada kabul görmesini isteyen laboratuarlar bu ıso 17025 belgesi standardını uygulayarak ve IAF karşılıkla anlaşmaya tabi olan herhangi bir Akreditasyon kurumundan belgelendirmeleri gerekmektedir.

ISO 17025 DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

1. ISO 17025 Temel Eğitiminin Verilmesi
2. Sistem Analizi, Laboratuar organizasyonunun yapılması. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması
3. Laboratuar Yönetim Temsilcisi Veya Kalite Sorumlusunun Belirlenmesi
4. Ana doküman listesinin oluşturulması
5. Laboratuar personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukların Görüşülmesi
6. Dokümantasyon, Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili eğitimin verilmesi
7. Şirket Vizyonun Belirlenmesi
8. Hedeflerin belirlenmesi Personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi
9. ISO 17025 belgesi standardının Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi
10. Belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi
11. Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması
12. ISO 17025 belgesi standardının Kalite planlarının yazılı hale getirilmesi
13. ISO 17025 belgesi standardının Laboratuvar alt yapı şartlarına yönelik; üretim, kalite kontrol, makine kullanma ve bakım talimatları, vb. ihtiyaç duyulan talimatların yazılı hale getirilmesi
14. ISO 17025 belgesi standardının Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların tasarımı
15. ıso 17025 belgesi standardının Kalite- El Kitabının hazırlanması.
16. ISO 17025 belgesi dokümanlarının ilgili personeller ile birlikte son kontrollerinin yapılması.
17. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve doküman kontrol sisteminin denetlenmesi
18. Tedarikçilerin ilgili kriterler paralelinde seçilmesi, değerlendirilmesi
19. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması
20. Şirket çalışanlarına yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması
21. ISO 17025 belgesi standardının İç tetkik ile ilgili eğitimlerin yapılması
22. İç tetkik sorularının hazırlanması ve İç tetkik planının hazırlanması
23. Sisteminin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçların rapor haline getirilmesi
24. Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi
25. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi
26. Sistemin Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi
27. Yönetiminin Gözden Geçirme Toplantısının planlanması, Yönetiminin gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi, hedeflerin ve sistemin değerlendirilmesi
28. Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
29. Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması
30. Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
31. Belgelendirme Denetimine Sokulması

238 View

Leave a Comment