Hazırlanan eğitim programının daha önceden hazırlanmış olan eğitim bütçesine uymaması durumunda alınması gereken eğitim öncelikleri belirlenir ve buna göre bütçeye uygun bir eğitim programı hazırlanır.

Verilen eğitimlerin yeterlilikleri ve eğitime katılanların başarı durumları eğitimlerden sonra düzenlenen yazılı veya sözlü sınav ile tespit edilmektedir.

Eğitim değerlendirme sonucunda 50 puanın altında kalan personel için eğitim tekrarlanır.

Eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayan ve kalite ile ilgili faaliyetleri uygulayan tüm personelin, yıllık eğitim planına göre hazırlanmış eğitim programlarına uygun olarak eğitimleri sağlanır.

İşe yeni başlayan personel için ‘Oryantasyon Eğitimi’ uygulanmakta ve kayıtları tutulmaktadır

144 View

Leave a Comment