KALİTE POLİTİKASINI BELİRLEMEK

2.FİRMANIN HEDEFLERİNİ BELİRLEMEK,

3.Tespit Edilen Hedefler doğrultusunda;

v  Kısa ve Uzun vadeli planlama yapmak,

v  Kısa vadeli detay planlar yapmak,

v  Firmanın Hedefleri doğrultusunda  yürümesini kontrol etmek,

v  Aylık toplantılar yapmak ve aylık raporları görüşmek,

v  Firmanın finansman sorununu çözmek,

v  Bütçe hazırlamak ve bütçe kontrollerini yapmak,

v  Yeni iş sahaları aramak,

v  Firmanın Personel politikasını belirlemek,

4.Yeni fikirler üretmek.

v  Mevcut Teknolojinin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak.

v  Yeni Teknolojiler konusunda araştırmalar yapmak.

5.Kalite hedeflerini yılda bir kez gözden geçirmek ve yapılan faaliyetleri incelemek.

6.Gerekli kaynakları temin etmek.

7.Mevcut teknolojinin yenilik takibini ve geliştirilmesini sağlamak

182 View

Leave a Comment