ISO 9001, üst yönetimin yönetim sistemlerine yaklaşımının stratejik olmasını sağlayan üst yönetimi önderliğinde, olmalıdır. Bizim değerlendirme ve belgelendirme sürecinin iş hedeflerini sürekli size varlıkları maksimize sağlamak için süreçleri ve çalışma uygulamaları beslenmesini sağlar.

205 View

Leave a Comment