SO (International Organization for Standardization) gönüllü Uluslararası Standartlar dünyanın en büyük geliştiricisi. Uluslararası Standartlar sektörün daha verimli ve etkin hale getirmek için yardımcı ürünler, hizmetler ve iyi uygulama için sanat özellikleri devlet verecek. Küresel uzlaşma yoluyla geliştirilen, uluslararası ticaretin önündeki engelleri yıkmak için yardımcı olur

189 View

Leave a Comment