İşletmeye ait tüm birinci seviye ve ikinci seviye dokümanların hazırlanmasından Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölüm müdürleri sorumludur.

Üçüncü seviye dokümanlar ilgili bölüm müdürleri/sorumluları tarafından hazırlanmaktadır. Dokümanlar Yönetim Temsilcisi tarafından incelenir, Genel Müdür tarafından onaylanır. Tüm dokümanların onaylandıktan sonra yayınlanması ve ilgili bölümlere ve kişilere dağıtılması Dokümanların Kontrolü Prosedürü‘ne göre yapılır.

 

Kayıtlar, işletmenin Kalite Sistemi dokümantasyon yapısının dördüncü seviyesini oluşturur ve faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğini gösterirler.

Kayıt Kontrol Listesi’nde tanımlanmış olan kayıtlarının toplanması, tasnifi, güncelleştirilmeleri, ulaşılması, dosyalanması, muhafazası, bakımı, sürekliliği ve elden çıkarılması prosedürüne uygun şekilde yapılır. Kalite kayıtları, oluşturulan arşiv ortamında güvenli ve kontrollü bir şekilde saklanmaktadır.

 

Kuruluşun kayıt kontrol listesi oluşturularak prosedür ekinde verilmiştir

160 View

Leave a Comment