Bir ISO standardı bir teknik komite içinde, uzmanlardan oluşan bir panel tarafından geliştirilmiştir.Standart bir ihtiyacı kurulduktan sonra, bu uzmanların bir taslak standart tartışmak ve müzakere etmek karşılamak. En kısa sürede bir taslak geliştirilmiştir olarak Yorum ve oylama yapması istenir ISO üyeleri ile paylaşılır. Bir görüş birliği varsa taslak bir ISO standardı haline, değilse daha da düzenlemeleri için teknik komiteye geri gider. ve standartlar belli olur.

197 View

Leave a Comment