GSEN Hijyen SertifikasıRusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan’a ihraç edilmek istenen Ölçüm Cihazları, Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından kontrol edilmek sureti ile kayıt altına alınmaktadır.

Bu ürünlerin başlıcaları ;

  • Endüstriyel Ölçüm Cihazları

  • Jeodezi ve Hidroloji Aktiviteleri ile ilgili Ölçüm Cihazları

  • İç piyasada kullanılan Ölçüm ve Tartı Cihazları

  • Devlete ait kurumlar ve Milli Güvenlikle İlgili Ölçüm Cihazları

  • Çevre Sağlığı ile ilgili Ölçüm Cihazları

  • Sporla ilgili Ölçüm Cihazları

  • İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili Ölçüm Cihazları

214 View

Leave a Comment