CE Belgesi (CE İşareti) Faydaları ;

  1. CE Belgesi ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
  2. Üreticiler, uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
  3. CE Belgesi, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
  4. CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
  5. CE Belgesi, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
  6. CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
  7. CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
  8. CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
  9. CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

Bu nedenle CE Belgesi AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir

Read More