1. Kalite Yönetim Sisteminde Yönetim Temsilcisi olarak görev almak. Kuruluşu ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi kapsamında dış kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek.
  2. Şirketin ISO 9001 kapsamındaki tüm faaliyetlerinin uygulamalarını incelemek ve denetlemekle yetkili ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
  3. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek.
  4. Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak.
  5. Kuruluşta,müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  6. Yönetim Kurulu  tarafından verilmiş olan yeni ürünler ve yeni yatırımlarla ilgili araştırmalar yapmak, sonucu Yönetim Kuruluna rapor etmek.
  7. Sistem üzerinde belirtilen görevlerini yerine getirmek.
  8. Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak,
  9. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak,
Read More