gisareti-gbelgesi
Hazır beton sipariş ederken dikkat edilecek hususlar Hazır betonun siparişi Hazır beton siparişi…
  HAZIR BETON NEDİR: Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral…
G Belgesi iliştirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. …
Ülkemizde bulunan Hazır Beton tesisleri 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ürettikleri hazır beton…
TS EN 206-1 Beton standardı  “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”…
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA OLUP…
G Belgesi Almak isteyen firmalar  Başlangıç Tip Deneylerini ve FÜK (Fabrika Üretim Kontrol) Sistemini…
G Belgelendirmesinin Üreticiye  Sağladığı Faydalar; – Üreticinin Ürününü piyasaya satışında…
Yapı Malzemelerinde  G Belgesi Kapsamına giren Ulusal Standartlarımız aşağıda belirtilmiştir. Sıra…
G İşareti nedir?  CE ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya Satışında arzında zorunlu…
362 View

Leave a Comment