İçeriğini; şirketin kalite politikası ve hedefleri, temel organizasyon yapısı, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun kalite sistem prosedürleri ve kalite planlaması oluşturur.

 Kitabın; kalite sistemi kuruluşu sırasında yol gösterici, sistemleşme tamamlandıktan sonraki uygulamalarda ise gerekli güncellemeler ile görevini aktif biçimde sürdürebilmesi için emredici olması amaçlanmıştır.

İlgili dokümanlar bölümlerinde ISO 9001:2008 standardı maddelerine uygun olarak hazırlanmış olan prosedürlere ve dokümanlara sırasıyla yer verilmiştir

243 View

Leave a Comment