iso 14001 belgesi

İSO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Belgesi

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

TS 14001  STANDARDININ GELİŞİMİ:

1973’de Avrupa birliği lkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için)

-1992’de BS 7750 Standardı (Çevresel konuların kolay ve anlaşılır bir sistem üzerine kurulması için)
-1992’de Rio Deklarasyonu
-1993’de ISO tarafından 14000 ailesi standardlarını geliştirmek için ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur.
-1994’de TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri – Genel Özellikler)
-1996’da EN ISO 14001 standardı
-1997’de TS EN ISO 14001 standardı
-2004′de TS EN ISO 14001 Standardı

NEDEN TSE İSO 14001 BELGESİ

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
Çevresel performansın artırılmas

Market Stratejileri:

* Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması

* Firma itibar ve Pazar payının artırılması
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

TS EN İSO 14001  REVİZYON STANDART MADDELERİ

cevre Yönetim Sisteminin Şartları
Genel Şartlar
Çevre Politikası
Planlama
Çevre Boyutları
Yasal Ve Diğer Şartlar
Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
Uygulama Ve Faaliyetler
Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk Ve Yetki
Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
İletişim
Dokümante Etme
Dokümanların Kontrolü
Faaliyetlerin Kontrolü
Acil Durum Hazırlığı Ve Müdahale
Kontrol Etme
İzleme Ve Ölçme
Uygunluğun Değerlendirilmesi
Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
Kayıtların Kontrolü
İç Tetkik
Yönetimin Gözden Geçirmesi

TS EN İSO 14001 STANDART SERİSİ

TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi – Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz
EN ISO 19011: 2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz
TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi – Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar

TS EN İSO 14001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR

SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak çin kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA:Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

TS EN İSO 14001 STANDARTLAR PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları beş ana standarttan oluşmaktadır:

Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık haahhüdünde bulunmalıdır.
Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamılıdır.
Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

 

İSO 14001 Belgesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

1. İmza sirküsü
2. Vergi levhası
3. Ticaret sicil gazetesi
4. Oda kaydı
5. Faliyet belgesi
6. ssk hizmet dökümü

Read More


daha önce de iso 9001 belgesi veren firmalar istanbul hakkinda bildiklerimizi ziyaretçilermizle paylasmistik. iso 9001 kalite belgesi da bu alanda faaliyet gösterenler arasinda bulununuyor. iso 9001 eğitim belgesi gibi ürünleri bu kurumdan satin alabilirsiniz.
iso 9001 belgesi veren firmalar ankara yorumlarin yorumlarinin|görüslerin} ve bilgilerin yer ettigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Ayrica iso 9001 almak nasil bir seydir gibi meselelerin çözümünü de bulmaya çalistik.
Su günlerde popülerlesen iso 9001 izmir hakkinda elestriler burada. iso 9001 istanbul ile ilgili kullanicilarimizin yaklasimlari ile çok daha fazlasini burada görebilirsiniz.önceki yazilarimizda da iso 9001 belgesi veren sirketler ile alakali yazilar paylasmistik iso 9001 danısmanlık firmaları da bu alanda hizmet verenler içinde bulununuyor. iso 9001 veren firmalar tarzi ürünleri bu kurumdan alabilirsiniz.
iso 9001 fiyat hakkinda elestrilerin yorumlarinin|görüslerin} , örneklerin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 kalite belgesi nasıl alınır nedir seklindeki konularin çözümünü veya isledik.
Son zamanlarin popüler konularindan biri haline gelmis iso 9001 olan firmalar hakkinda bilgiler bu adreste. iso 9001 belgesi cezaları hakkinda ziyaretçilerimizin elestrileri ile dahasini burada bulabilirsiniz.önceki yazilarimizda da iso 9001 belgesi başvurusu ile ilgili yazilar yazmistik iso 9001 ne kadar da bu alanda faaliyet gösterenler arasinda yer aliyor. iso 9001 belgesi veren firmalar ankara gibi ürünleri bu sirketten satin alabilirsiniz.
iso 9001 belgesi almak istiyorum hakkinda kullanici görüslerinin|görüslerin} ve örneklerin yer ettigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 belgesi yenileme nedir seklindeki konularin çözümlerini de bulmaya çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus olan iso 9001 kalite ile alakali fikirler burada. iso 9001 fiyatı ile alakali ziyaretçilerimizin girisleri ile çok daha fazlasini burada görebilirsiniz.daha önce de iso 9001 belgesi istanbul hakkinda bildiklerimizi sizlerle paylasmistik. iso 901 belgesi formaları da bu alanda faaliyet gösterenler içinde yer aliyor. iso 9001 tarzi ürünleri bu firmadan alabilirsiniz.
iso 9001 kaliyet yönetim belgesi ile ilgili fikirlerin yorumlarinin|görüslerin} , örneklerin yer aldigi bölümümüze göz atabilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 fiyatı tanimi nedir seklindeki sorulanlarin yanitlarini ve bulmaya çalistik.
Su günlerde yayginlasan genel hakkinda fikirler bu makalede. iso 9001 kalite yönetim sistemi belgesi hakkinda ziyaretçilerimizin elestrileri ile daha fazlasini burdan bulabilirsiniz.daha önceki yazilarimizda da iso 9001 için gerekli belgeler ile ilgili makaleler paylasmistik iso 9001 eğitimleri da bu alanda faaliyet gösterenler içinde yer aliyor. iso 9001 belgesi alma sartları gibi ürünleri bu kurumdan satin alabilirsiniz.
iso 9001 veren şirketler fikirlerin görüslerinin|görüslerin} , tanimlarin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Ayrica iso 9001 belgesi başvurusu nasil bir seydir seklindeki sorularin cevaplarini ve aradik.
Son zamanlarin popüler konularindan biri haline gelmis iso 9001 nereden alınır ile ilgili yorumlar yazida. iso 9001 başvurusu ile alakali yazarlarimizin elestrileri ile çok daha fazlasini bu adreste bulabilirsiniz.

iso 18001 eğitim sertifikası

Eğitim Programı ve İçeriği:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
OHSAS 18001 Standard Gereksinimleri
Uygulama: OHSAS 18001 Standard Gereksinimlerinin Tespiti
Uygulama Uygunsuzluk Tespiti
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
İç Denetim, Denetim Alanlarının Seçimi
İç Denetimlerde Davranış Soru Listeleri
Uygulama: Soru Listelerinin Hazırlanması
Uygulama: Soruların Değerlendirilmesi
İç Denetime Hazırlık
İç Denetimin Gerçekleştirilmesi
Bulguların Formüle Edilmesi
Uygulama: Denetimin Gerçekleştirilmesi
Düzeltici Faaliyetler
Uygulama: Düzeltici Faaliyetlerin Tanımlanması
İç Denetçi Yeterlilik Sınavı

  • Eğitimin Amacı:

Kuruluş içi ve kuruluş dışı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin incelenmesinde uygulanacak tekniklerin irdelenmesi. İç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi. Düzeltici faaliyetlerin tanımlanması, uygulanması ve takip edilmesi…

  • Eğitim Süresi: 2 Gün
Read More


daha önceki yazilarimizda da iso 9001 istanbul ile alakali makaleler yazmistik iso 9001 belgesi için gerekli evraklar da bu alanda hizmet verenler içinde yer aliyor. iso 9001 belgesi maliyeti gibi ürünleri bu sirketten satin alabilirsiniz.
iso 9001 alma aşamaları ile alakali elestrilerin görüslerinin|görüslerin} , bilgilerin yer aldigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 fiyatı nasil bir seydir gibi meselelerin çözümlerini de arastirdik.
Su zamanlarda gündeme gelen iso 9001 belgesi ne demek hakkinda fikirler yazida. iso 9001 belgesi nedir ile alakali ziyaretçilerimizin girisleri ve daha fazlasini burada görebilirsiniz.

iso 14001 eğitim sertifikası

Eğitim Programı ve İçeriği:

Çevre Standartları
Tetkik Standartları
ISO 14001 Maddeleri Hatırlatma
Tetkikin Tanımı, Amaçları
Tetkik Tipleri
Tetkikçi Özellikleri
Tetkik Planları
Tetkik Aşamaları
Dokümanların Gözden Geçirilmesi
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Gerçekleştirilmesi
Tetkikin Raporlandırılması ve Sonuçların Takibi

Eğitimin Amacı:

Mevcut iş süreçlerinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine ne derecede uygun olduğunu değerlendirebilmeleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek.
ISO 9001:2000 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini tehdit eden uygulama hatalarını belirleyebilmeleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
Olay incelemeler ve uygulamalar yaptırılarak tetkikçi adaylarının kendine güven ve tecrübe kazanmaları konusunda yardımcı olmak.

  • Eğitim Süresi: 2 Gün
Read More


önceki yazilarimizda da iso 9001 belgesi nedir ile ilgili yazilar paylasmistik bu sektörde yillardir faaliyet gösteren bir firma da iso 9001 eğitim belgesi. iso 9001 olan firmalar gibi ihtiyaçlari bu firmadan satin alabilirsiniz.
iso 9001 geçerlilik süresi hakkinda yorumlarin görüslerinin|görüslerin} ve tanimlarin bulundugu bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunla beraber iso 9001 belgesi için gerekli belgeler nasil bir seydir seklindeki sorularin yanitlarini ve bulmaya çalistik.
Bu aralar popülerlesen iso 9001 gerekli evraklar hakkinda tanimlar bu adreste. iso 9001 cezası ile alakali ziyaretçilerimizin girisleri ve daha fazlasini bu adreste görebilirsiniz.bundan önce de iso 9001 belgesi istanbul ile alakali makaleler yayinlamistik iso 9001 kırsehir da bu alanda faaliyet gösterenler içinde bulununuyor. iso 9001 alma aşamaları tarzi ürünleri bu firmadan temin edebilirsiniz.
iso 9001 belgesi kursları hakkinda kullanici yorumlarinin|görüslerin} , örneklerin yer aldigi bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yaninda iso 9001 olan firmalar nasil bir seydir gibi konularin çözümünü veya vermeye çalistik.
Son zamanlarin popüler konularindan olmus olan iso 9001 belgesi kimlere verilir ile iliskili tanimlar burada. iso 9001 izmir hakkinda kullanicilarimizin yorumlari ile dahasini burdan görebilirsiniz.İSO 9001 EĞİTİM

Eğitim Programı ve İçeriği:

Standartlar hakkında kısaca bilgilendirme
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddelerinin kısa özeti
Denetimin amacı, tanımı ve çeşitleri
Baş denetçi ve denetçi sorumlulukları
Denetici özellikleri
Denetime hazırlanma (planlama)
Uygulama : soru listesi hazırlama
Denetim aşamaları ve denetimin gerçekleştirilmesi
Uygulama : Kalite el kitabi ve prosedür inceleme
Denetimin raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi
Uygulama : tetkik yapılması

Eğitimin Amacı:

Mevcut iş süreçlerinin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine ne derecede uygun olduğunu değerlendirebilmeleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

ISO 9001:2008 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini tehdit eden uygulama hatalarını belirleyebilmeleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.

Olay incelemeler ve uygulamalar yaptırılarak tetkikçi adaylarının kendine güven ve tecrübe kazanmaları konusunda yardımcı olmak.

Eğitim Süresi: 2 Gün

Read More