iso belgsi bünyesinde Kalite Sistemini

ISO 9001:2008 Standardına göre kurmuş olup, Kalite Sistemi; Kalite El Kitabı, Ana Süreç Şeması, Kalite Sistemi Prosedürleri, Kalite planlaması, faaliyetlerinden oluşur ve bu kalite sisteminde aşağıdaki dokümanlar bulunur.

¨      Kalite Politikası

¨      Kalite el kitabı

¨      Kalite hedefleri

¨      Ana Süreç Şeması

¨      Kalite sistemi prosedürleri

¨      Organizasyon Şeması ve Görev tanımları

¨      Yıllık Eğitim Planı

¨      İç Tetkik Planı

¨      Doküman Listeleri

¨      Kayıt Kontrol Listeleri

Read More


 1. Kalite Yönetim Sistemi’nin gelişmesine yardımcı olmak
 2. Kalite Sistemi içerisindeki sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak
 3. Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak
 4. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına yapmış olduğu hazırlıklar ile katılmak,
 5. Satış faaliyetlerini koordine etmek,
 6. Müşteri ile ilgili gerekli yazışmaları ve görüşmeleri Genel Müdür’ün bilgisi dahilinde yapmak,
 7. Müşteriden gelen sipariş değişiklik isteği ve cevabını Genel Müdüre bildirmek,
 8. Bütün ürünlerin imalattaki durumlarını takip etmek, olası termin gecikmelerine neden olabilecek hatalar için ilgili birimleri uyarmak,
 9. Ürünler ile ilgili müşterilerin istekleri veya şikayetleri değerlendirmek,
 10. Tasarım çalışmaları ve gerçekleştirilmesi sırasında yardımcı olmak,
 11. Kendisinin ve personelinin gerekli eğitimleri almasını sağlamak,

 

Read More