Kalite El Kitabı kuruluş içinde  Yönetim Kuruluna, bölüm müdürlerine / sorumlularına ve belgelendirme firmasına kontrollü (KONTROLLÜ DOKÜMAN) olarak imza karşılığında dağıtılır. Orijinali Yönetim Temsilcisinde bulunur.

 

Bu kalite el kitabının yeni yayınlanmış, revizyon yapılmış geçerli nüshaları veya sayfaları; revizyon tarihi ve revizyon no.larında gerekli değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından yapılarak ve Genel Müdürün onayından sonra teslim edilir ve eski yayın geri alınarak imha edilir. “Doküman Dağıtım ve Revizyon Kayıtları” 1 yıl ön arşivde, 3 yıl ana arşivde saklanır ve daha sonra imha edilir.

 

Kalite El Kitabı talep edildiğinde Doküman Yayını Formu ile müşterilere, 3. Şahıslara / Firmalara Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin onayı ile dağıtım yapılabilir.

Read More


İSO GÖREV VE  TANIMLAMARI

 1. Kalite sistemi içersinde sorumlu olduğu bütün prosedür ve talimatları uygulamak.
 2. Kalite hedefleri doğrultusunda geliştirici  ve gerçekleştirici çalışmalarda bulunmak.
 3. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı” için gündem doğrultusunda ve kalite sisteminin etkiliği konusunda hazırladığı bilgileri toplantıdan  iki  gün önce Genel Müdüre iletmek.
 4. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı”na  yapmış olduğu hazırlıklara katılmak
 5. Bölüm ile ilgili prosedürleri ve talimatları hazırlamak.
 6. Kendisine bağlı birimlere kadro planlamasını ve kaynak planlamasını yapmak.
 7. İşletmenin muhasebe ve  mali denetleme fonksiyonları, finansman işlerinin yürütülmesi, tahsilat, ödeme ve banka organizasyonunu  sağlamak.
 8. Bağlı bölümlerin organizasyonunu yapmak koordinasyonu sağlamak ve denetlemek, personelin yaptığı kayıtları ve hesapları denetlemek.
 9. Satınalma  departmanını denetlemek ve kayıtlarını incelemek.
 10. Ticari defterlerin onaylanmasını ve kapanış onaylarının yapılmasını sağlamak.
 11. Kendisinin ve personelinin gerekli eğitimi almasını sağlamak.
 12. Kuruluş içi kalite tetkiklerinde planlara uyarak tetkik edilmek, tetkikçilere yardımcı olmak, uygunsuzluklar dahilinde kalite iyileştirme planı oluşturarak tetkik kuruluna iletmek, uygunsuzlukları plana uyarak gidermek.

Mali işler ve maliyetler konusunda istatistiksel çalışmalar yapmak, bağlı birimlerinde raporlama sistemini oluşturmak gerçekleştirmek

Read More